Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wzbogacił się o zmodernizowany i rozbudowany kompleks obiektów sportowych przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy, będący zwieńczeniem realizacji projektu pn.:

„Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”

Inwestycja objęła gruntowną przebudowę i rozbudowę kompleksu  3  istniejących   obiektów

Uniwersytetu  oraz budowę  nowego budynku, w tym:

  • modernizację  budynku basenu  z   przebudową basenu i budową stacji uzdatniania wody,
  • budowę sali   gimnastyki przyrządowej,
  • rozbudowę i przebudowę  budynku hali  sportowej,
  • modernizację   budynku dydaktycznego z budową sali audytoryjnej,
  • budowę budynku zaplecza sanitarnego dla  studentów z salą do  sportów walki,
  • budowę sieci zewnętrznych i infrastruktury technicznej.

Wykonaliśmy na zlecenie generalnego wykonawcy wystrój recepcji – podciąg 3D z tworzywa zainstalowany pod sufitem o łącznej powierzchni 60m2. W szatniach i łazienkach wykonaliśmy lustra oraz lustra na podkonstrukcji dla inwalidów o łącznej powierzchni 300m2.

Loading