Balustrada w listwie, drzwi całoszklane, zabudowa ze szkła