balustrada samonośna w listwie


Samonośne balustrady szklane to niezbędny element nowoczesnej architektury. Takie konstrukcje stają się trwałym elementem architektonicznym, dzięki którym maksymalizuje się postrzeganie bryły architektonicznej budynku przez wykorzystanie naturalnego światła i zachowanie kontaktu z otoczeniem. Balustrady całoszklane dają niegraniczoną swobodę w projektowaniu.

Systemy samonośnych balustrad podnoszą komfort użytkowników i zwiększają wartość nieruchomości

Balustrady całoszklane to całe pasy szkła, niczym nie podzielonego, a dodatkowo pełniące funkcję konstrukcyjną, ponieważ przenoszą duże obciążenia. Dzięki temu mocowanie szkła może być prawie niewidoczne.

Balustrady samonośne umożliwiają wykonanie szerokiego wachlarzu rozwiązań, dopasowanych do indywidulanego stylu u upodobania inwestora i projektanta.

 System balustrad całoszklanych  jest klasycznym systemem balustrady, z liniowym dolnym mocowaniem szkła, w postaci aluminiowego profila nośnego oraz tafli szkła, która zachowuje się jako wspornik z równomiernym rozłożeniem obciążenia na parcie wiatru oraz z obciążeniem liniowym wzdłuż górnej krawędzi szkła.